Skip to main content
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Risk Mitigation

Podrobnosti

Identifikácia
JRC74695, ISSN 1977-2742
Dátum uverejnenia
1 október 2012
Autori/autorky
Spoločné výskumné centrum | Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
CBRN areas
Bio-safety/bio-securityBorder control and monitoringCrisis managementFirst responsePost incident recoveryPublic health impact mitigationSafety and securityWaste management
CBRN categories
ChemicalBiologicalRadiologicalNuclear
Publications for CBRN-EUP2P
Newsletter CBRN

Opis

Thumbnail of CBRN CoE Newsletter Volume 4

Súbory

17 MÁJ 2021
Newsletter volume 4
English
(2.81 MB - PDF)
Stiahnuť