Skip to main content
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Risk Mitigation

Översikt

Beteckning
JRC82642, ISSN 1977-2742
Publiceringsdatum
1 juni 2013
Upphovsmän
Gemensamma forskningscentrumet | Generaldirektoratet för internationella partnerskap
CBRN areas
Bio-safety/bio-securityCrisis managementFirst responsePost incident recoveryPublic health impact mitigationSafety and securityWaste management
CBRN categories
ChemicalBiologicalRadiologicalNuclear
Publications for CBRN-EUP2P
Newsletter CBRN

Beskrivning

Thumbnail of CBRN CoE Newsletter Volume 7

Filer

6 JANUARI 2013
Newsletter Volume 6
English
(7.84 MB - PDF)
Ladda ner